2017

Årsrapport

Neste

Eier og styreleder

«Det er alfa og omega at porteføljeselskapene klarer å sette planene sine ut i livet. Flere av selskapene har nå blitt så sterke at de kjøper andre virksomheter uten å be om kapital fra Ferd»

Klikk og se årets intervjuer

Nøkkeltall

Høydepunkter

Bærekraft

Johan H. Andresen

Johan H. Andresen

Eier og styreleder

Nøkkeltall

32,3 mrd.nok

Ferds samlede verdijusterte egenkapital

  • Verdijustert egenkapital
  • Avkastning på verdijustert EK i %
  • Likviditet

Innestående konsernkontoordning, børsnoterte aksjer og likvide hedgefond

Konsernsjefen har ordet

«Det vi kan tilby i tillegg til kapital, er kompetanse, innsikt og nettverk – samt fleksibilitet og evne til langsiktighet»

Les mer

Morten Borge

Konsernsjef

Morten Borge

Oppsummering av 2017 resultat

Kontor

Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 32,2 milliarder kroner (28,8 milliarder kroner per 31.12.2016). Avkastningen på 3,7 milliarder kroner, tilsvarende 13,0 prosent, vurderes som et godt resultat for Ferd i 2017.

Les mer

Våre områder

Porteføljeverdi 2017 18,0 mrd.NOK

Ferd Capital har tre investeringsmandater: Privateide Selskaper, Børsnoterte Selskaper og Special Investments. Mandatene gir forretningsområdet stor grad av fleksibilitet i type investeringer det kan gjøre. I de privateide eller børsnoterte selskapene hvor vi har en betydelig eierpost er vi en langsiktig og aktiv investor med utgangspunkt i Ferds verdigrunnlag og fortrinn.

Året oppsummert Les mer om Capital på ferd.no

Forvaltningskapital 2017 4,2 mrd.NOK

Ferd Ekstern Forvaltning kompletterer Ferds direkteinvesteringer, og investerer i internasjonale fond som omfatter et vidt spekter av ulike strategier og aktivaklasser.

Året oppsummert Les mer om Ekstern Forvaltning på ferd.no

Porteføljeverdi 2017 2,6 mrd.NOK

Ferd Eiendom har et fleksibelt investeringsmandat og gjør investeringer i alle kategorier eiendom og regioner.

Året oppsummert Les mer om Eiendom på ferd.no

Vi tilfører kompetanse, nettverk og kapital til 21 sosiale entreprenører

Disse hadde livsendrende eller livsforbedrende påvirkning på 724.006 mennesker – les mer i Resultatrapport 2017.
(Inkluderer dagens samt tidligere innvesteringer)

Ferd Sosiale Entreprenører investerer i sosiale entreprenører; innovative selskaper med en dobbel bunnlinje – det vil si både sosiale og økonomiske resultater.

Året oppsummert Les mer om Sosiale Entreprenører på ferd.no

Årsrapport 2017

Her kan «Ferds årsregnskap for 2017» lastes ned.